Genel şirketler hukuku meseleleri, halka açık şirketlere ilişkin özel düzenlemeler, milletlerarası nitelikli ticari sözleşmeler, doğrudan yabancı yatırımlar, ortak girişimler ve konsorsiyumlar bu alanda sunulan danışmanlık hizmetlerinin eksenini teşkil etmektedir. Bununla birlikte birçok ticari şirkete iflas ve yeniden yapılandırma süreçlerinde hukuki destek sağlanmış ve sağlanmaya devam edilmektedir.
Ayrıca Şirketlerin iç denetim ve uyum departmanlarının talepleri doğrultusunda; uyum ve denetim programlarının hazırlanması ile takibinde MenKa Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak nitelikli ve katma değer yaratan hukuki hizmet verilmektedir.

Copyright © 2017 Menka Hukuk & Danışmanlık. All Right Reserved. Creative BerPel

    |