MenKa Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’nde on beş yıla aşkın bir süredir avukatlık yapan ve aynı zamanda kurucu ortaklardan biri olan Av.Serhat MENZİLCİOĞLU’nun yönetiminde, kamu kurum ve özel şahısların kamulaştırma süreçleri başarıyla takip edilmektedir.

Kamulaştırma davalarının spesifik davalar olması beraberinde dava öncesi ve dava sonrası şeklinde iki ayrı prosedürü beraberinde getirmektedir. Özellik arz eden Kamulaştırma davaları öncesi, idari ve uzlaşma süreçleri ile uzlaşma sonrası, acele kamulaştırma ve normal kamulaştırma davaları MenKa Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’nin uzman kadrosu tarafından titizlikle yürütülmektedir. Ekibimiz Kamulaştırma Hukukunda uzman olmakla birlikte, kamulaştırma davaları ile bağlantılı olan, İmar Hukuku, Orman Hukuku, Kadastro Hukuku konularında da uzman ve yetkindir.

Enerji kamulaştırmaları, büyük ölçekli inşaat projelerine ilişkin kamulaştırmalar, yap-işlet-devret yöntemi ile yapılan büyük yatırım kamulaştırmaları ve kamulaştırmasız el atma davaları Kamulaştırma Hukuku Departmanının ağırlıklı olarak ana faaliyet alanlarıdır.

Copyright © 2017 Menka Hukuk & Danışmanlık. All Right Reserved. Creative BerPel

    |