İmtiyazlar, yap-işlet, yap-işlet-devret, işletme hakkının devri , yap-kirala-devret projeleri ve diğer karma yapıdaki finansman modelleri de dâhil olmak üzere Türkiye’de gerçekleştirilen kamu özel işbirliği projelerinde oldukça fazla bilgi ve tecrübeye sahip olan MenKa Hukuk ve Danışmanlık Ofisi; ihale dokümanlarının incelenmesi ve risk analizi yapılmasından başlayarak, proje dokümanlarının hazırlanması; yatırımcılar, proje şirketleri, kreditörler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla müzakere edilmesi, çevresel ve idari izinlerin alınması ve projelerin inşaat aşamasındaki çok taraflı sözleşmelerin dizayn edilmesi konularında geniş bir yelpazeye hizmet vermektedir.

Copyright © 2017 Menka Hukuk & Danışmanlık. All Right Reserved. Creative BerPel

    |