2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, temel olarak kamuya gelir sağlayan kiralama ve satış işlemlerinde uygulanmaktadır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ise kamu bütçesinden harcama yapılmasını gerektiren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini kapsamaktadır. MenKa Hukuk ve Danışmanlık Ofisi; her iki kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin önemli bilgi ve tecrübeye sahiptir. Bu alanda verilen hizmetler; ihale dokümanlarının hazırlanması ya da incelenmesinden, ihale sonrasında işletilebilecek başvuru yollarına kadar uzanmaktadır. Bununla birlikte, Dünya Bankası veya Avrupa Birliği ihale kurallarına göre yapılan ihalelere ilişkin dokümantasyon konusunda da Müvekkillere hukuki destek verilmektedir.

Copyright © 2017 Menka Hukuk & Danışmanlık. All Right Reserved. Creative BerPel

    |