MenKa Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’nin İcra İflas Hukuku ve Kurumsal Alacak Takibi departmanı; idari takip ve yasal takip olmak üzere iki ayrı ekipten oluşmaktadır.

İdari takip ekibi; yasal takip sürecine geçilmeden önce Müvekkil alacaklarının, daha az masrafla ve daha kısa sürede tahsilini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda alacağı tahsil etmek için; telefon aramaları, idari mektup gönderimi, SMS atma ve benzeri iletişim kanalları kullanılmaktadır. İdari takip sürecinde sonuçsuz kalan alacak takipleri ise, Yasal Takip Ekibine intikal eder.

Yasal takip ekibi; idari takip ekibinin uğraşları sonucu tahsil edilemeyen Müvekkil alacakları için cebri icraya geçileceğinin bilgisini Müvekkile verir. Müvekkilin onayı doğrultusunda, borçlu hakkında icra takibi başlatılarak alacağın tahsili için borçlu ödemeye zorlanmış olur. Alacak tahsil edilene kadar süren yasal takip süreci, idari takibe göre daha masraflı ve daha uzundur. Bu sebeple uzman ekibimizce; alacaklı Müvekkilin daha az masrafla kısa sürede alacağına kavuşması hedeflendiğinden titiz, hızlı ve etkin yöntemler ile yasal takip süreci işletilmektedir.

İcra İflas Hukuku ve Kurumsal Alacak Takibi departmanı bünyesinde; avukatlar dışında, 20 call center personeli ve 21 katip çalışmaktadır.DENEYİM
MenKa Hukuk ve Danışmanlık Ofisi; 2003 yılında kurulmuştur. Ofisimizin Ankara, İstanbul ve İzmir de merkezleri bulunmaktadır. Operasyonlarımız ağırlıklı olarak Ankara merkezli yürütülmektedir.

Ankara Ofisimizde 5 avukat, 15 icra takip elemanı, 20 call center olmak üzere toplam 40 kişi çalışmaktadır. İstanbul ve İzmir Ofislerimizde toplam 6 avukat ve 6 icra takip elamanı çalışmaktadır. Ofis çalışanlarının seyahat engeli bulunmamaktadır.

Yasal Takip Sistemi (YTS), ASİSTAN 34 Call Center Sistemi, Martı Yazılım (İcra Matik, Buyapar, Kayıt Matik, Postacı) İcra Sistemleri, İcra Pro, Sinerji, Meşe, Kazancı, Avukat Pro, vb. icra takip programları ofisimizce aktif olarak kullanılmaktadır. Ofisimiz bünyesinde yüksek hızda internet bağlantısı mevcut olup, sistemlerimiz her türlü icra takip programını kaldırabilecek alt yapıya sahiptir.


İDARİ TAKİP SÜRECİ

Vadesi gelmiş ancak yasal takibe geçilmemiş Müvekkil alacaklarının daha az masraf ve kısa sürede tahsili amacı ile yasal takip süreci başlatılmadan önce, MenKa Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’nin uzman ekibi tarafından idari takip süreci ile alacak tahsil edilir. Bu kapsamda MenKa Hukuk ve Danışmanlık Ofisi tarafından, tahsilat aramaları, idari mektup, SMS ve benzeri iletişim kanallarıyla alacak tahsilata dönüştürür.

İdari Takip, müşteri için en az maliyet ile alacağın tahsili anlamına gelir. İdari takipte herhangi harç ve takip masrafı ödemesi söz konusu olmaz.

MenKa Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, idari takip sürecinde teknolojik yazılım, donanımları ve fiziki koşulları ile profesyonel bir “call center” yapısındaki, collection birimini bünyesinde barındırmaktadır. IP tabanlı santrali, santral ile entegre özel collection yazılımları sayesinde, aynı anda yüz binlerce dosya ve alacak takibini yapabilen ekibimiz, alacak tahsilatını operasyonel olarak hızlı, raporlanabilir, takip edilebilir ve hesap verilebilir bir şekilde yönetmektedir. MenKa Hukuk, mevcut teknolojik donanımı ve fiziki alt yapısı ile yasal takip ve yasal takip sonrası süreçte alacak tahsilatını yaptığı gibi, idari takip olarak nitelenen yasal takip öncesi alacakların tahsiline yönelik de hizmet vermektedir.

MenKa Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’nin call center birimi, konusunda uzmanlaşmış, tecrübeli, sonuç odaklı, etkili iletişim ve ikna konusunda yetenekli çalışanlardan oluşmaktadır. Collection ekibine düzenli ve periyodik olarak gerek hizmet içi, gerekse dışarıdan eğitim verilmekte, bu sayede çalışanların gelişmeleri sağlanmaktadır.  Call Center birimi, operasyon, yönetim (birim yöneticisi ve takım liderleri), eğitim ve kalite, IT / raporlama ve insan kaynakları kısımlarından oluşmaktadır.

YASAL TAKİP SÜRECİ

Yasal Takip Süreci, idari takip sürecinin sonuçsuz kalması üzerine, borçlunun icra takibi ile ödemeye zorlanması için, müvekkille görüşülerek ve bilgisi dahilinde başlatılır. Yasal takip süreci alacak tahsil edildiği zamana kadar, idari takibe göre daha masraflı olması sebebi ile bu süreçte uzman ekibimiz tarafından titiz, hızlı ve etkin yöntemler ile yasal takip süreci işletilmektedir.

-Yasal takip sürecine başlamadan önce, borçlunun doğru adresinin bulunması ve icra takibinin bu adrese yapılması, gereksiz masrafa girilmemesi açısından önem arz ettiğinden, ekibimiz tarafından titiz bir adres araştırması yapılır ve yasal takip bu adrese yapılır.

-Yasal Takip bölümümüzdeki uzman call center birimimiz tarafından, borçlunun ödemeyi biran önce yapması ve ödemeyi ne kadar erken yaparsa daha az zararla çıkacağı konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılır.

- -Bir dosyanın sadece call center ekibimiz ile tahsil edilemediğinin anlaşılması üzerine, call center ekibi ile beraber, avukat ve katiplerden oluşan hukuk ekibimiz tarafından İCRA İFLAS KANUNU çerçevesinde, “alacağın en az masrafla en hızlı şekilde tahsili ilkemiz” çerçevesinde tahsili amacı ile, diğer icra ve haciz işlemleri yapılır.

Copyright © 2017 Menka Hukuk & Danışmanlık. All Right Reserved. Creative BerPel

    |