MenKa Hukuk ve Danışmanlık Ofisi; imar ve kadastro uygulamaları ile enerji ve maden sektörü başta olmak üzere, stratejik yatırımlardaki kamulaştırma işlemleri, kat mülkiyeti ile ilgili uyuşmazlıklar, çok amaçlı bina ve alışveriş merkezlerindeki kira sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi ile gayrimenkul hukukundan doğan tüm adli ve idari davalarda engin tecrübeye sahiptir.
Bununla birlikte Müvekkil şirketlerin; belediyeler ve valilikler başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki tüm idari izin süreçleri de ofisimizce yürütülmektedir.

Copyright © 2017 Menka Hukuk & Danışmanlık. All Right Reserved. Creative BerPel

    |