Hidrokarbonlar ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, regülasyonu, üretilen enerjinin ticareti ve finansmanı konularında oldukça fazla bilgi ve birikime sahip olan MenKa Hukuk ve Danışmanlık Ofisi; kamu kurum ve kuruluşların bürokratik reflekslerine aşina olduğundan Müvekkilerini uygulamadan kaynaklanan hukuki sorunların çözümünde tecrübesi ile yönlendirmektedir. MenKa Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak; Türkiye’deki önemli petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri ile transit boru hattı projelerinde Müvekillere hukuki hizmet verilmesinin yanında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki iş ve işlemler de takip edilmektedir.

Copyright © 2017 Menka Hukuk & Danışmanlık. All Right Reserved. Creative BerPel

    |